Công ty TNHH Thương mại Phú An Thinh được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4600116223 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 14/01/2014, đăng ký lại lần 2 ngày 25/6/2014 và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/3/2014. Vốn điều lệ 19.900.000.000VNĐ, trên diện tích đất khai thác là 14.314m2
  • Xem & dowload thư viện hình ảnh, video clip, ấn phẩm tiêu biểu của tập đoàn