HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 NĂM 2024

      Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định căn cứ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính phủ.
      Trong quá trình lao động sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là việc làm hết sức quan trọng. Đảm bảo an toàn lao động, tránh gây tổn hao sức khỏe, tính mạng của người lao động và tài sản của Công ty. Góp phần vào việc đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động sản xuất của Công ty. Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các cấp quản lý, người lao động và đội ngũ nhân viên chuyên trách là việc cần thiết phải làm đối với mỗi doanh nghiệp.
      Là đơn vị sản xuất chúng tôi luôn trú trọng tới công tác an toàn và tổ chức định kỳ các khóa huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ cho các nhóm trong Công ty. Năm 2024 chúng tôi kết hợp với Trung tâm Trợ giúp người lao động – Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho gần 60 công nhân người lao động thuộc nhóm 4 đến kỳ huấn luyện.
      Tại buổi tập huấn, giảng viên Nguyễn Quốc Khá Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp người lao động - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
Giảng viên Nguyễn Quốc Khá truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật ATVSLĐ
      Trong thời gian của buổi tập huấn, công nhân, người lao động đã thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường làm việc tại công ty cùng giảng viên. Qua đó, đúc rút kinh nghiệm để hạn chế những rủi ro trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh.
Tặng quà cho học viên trong lớp huấn luyện
      Sau buổi học lý thuyết công nhân, người lao động được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc một số nội dung như: Nhận biết thực tế các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh, các biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc; Thực hành quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; Thực hiện quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp; Thực hành các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động đơn giản.
       Thông qua buổi tập huấn này đã góp phần giúp cho người làm công tác an toàn cũng như công nhân người lao động nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro ATVSLĐ. Sau buổi tập huấn, người lao động thực hiện làm bài thu hoạch kiểm tra kiến thức đã được giảng viên chia sẻ.

.
 Học viên làm bài thu hoạch kết thúc buổi huấn luyện 
      Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, các học viên sẽ được cấp sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo mẫu tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong đó sẽ ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4.

                                                                                                                                                      PAT.,LTD